CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính – kế toán Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.