MEL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Thép Mê Lin

Mã chứng khoán: MEL 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện:Nhà máy của Công ty cổ phần Thép Mê Lin – khu công nghiệp Quang Minh

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu