CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai (MDN - UpCoM) 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-kế toán Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai – địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 21/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.