Công ty cổ phần Miền Đông (MDG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty (vào các ngày làm việc từ thứ 2-thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2018 và mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.