CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/08/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang – Gio Quang – Gio Linh – Quảng Trị bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.