CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng ( MAS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền 22/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/02/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ tại – Sân bay quốc tế Đà Nẵng – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 21/02/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

H.Lam
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.