CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2018

-  Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện:  4,60079%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 460,079 đồng. Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị)

-  Thời gian thực hiện:  10/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở  tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 10/08/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.