LMI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Mã chứng khoán: LMI 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/07/2020

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà LAMA IDICO, KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Sửa đổi điều lệ phù hợp với việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Đại hội thảo luận. Đoàn chủ tịch giải đáp các thắc mắc và kết luận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu