CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Lý do và mục đích: Chia cổ tức bằng tiền năm 2017.

-     Tỷ lệ thực hiện:         15%/cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)

-     Thời gian thực hiện:  10/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 10/07/2018 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) tại địa điểm sau: Văn phòng Công ty – số 02 Bis Cách mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, TX. Long Khánh, Đồng Nai.

Ghi chú: Cổ đông khi đến làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền phải mang theo:

Ø     Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND của người đến nhận cổ tức.

Ø     Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.