LGL: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền(12%)


CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:07/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 05/12/2019 hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu