CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 0,82%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 82 đồng)

- Thời gian thanh toán: 08/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/08/2019 và xuất trình CMND khi nhận.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.