CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 12%/Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

Ngày thanh toán: 26/06/2018

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày  26/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.