LAF: Ngày GDHKQ tham dự ĐHĐCĐ niên năm 2020


Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An

Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Chế biến hàng XK Long An

Mã chứng khoán: LAF 

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng:18/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An. 81B Quốc lộ 62, P2, Thành phố Tân An, Long An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch SX-KD năm 2020.

+ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ VIII (2021-2025);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu