Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà (KSC – Sàn UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2014 và  tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
     Trong đó:  Thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014: 7%/cổ phiếu
                      Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 3%/cổ phiếu

- Ngày thực hiện: 06/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa - Địa chỉ: 108 đường 2/4 P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/01/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.