KIP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

Mã chứng khoán: KIP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu