CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (KHD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

-  Thời gian thực hiện: Ngày 10/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Trụ sở chính Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương, địa chỉ  Khu 2 Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.