IVS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Mã chứng khoán: IVS 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng:11/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau theo thư mời

- Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu