Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến  trong tháng 01 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Lô 16 đường số 2 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.