Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Thời gian thực hiện:  21/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần. Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà văn phòng Công ty, số 7/20, đường ĐT 743, KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt đầu từ 9h00 ngày 21/05/2018. (Cổ đông nhận cổ tức vào các các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.