CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2017

Lý do và mục  đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.
Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
Ngày thanh toán: 25/09/2017
Địa điểm thực hiện:
-  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
+  Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2017. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân.
+  Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy  đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271. 3731092 (Tài khoản phải mang tên người sở hữu).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.