CTCP Cao su Công nghiệp (IRC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2019

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,86%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 286 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ, Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (Địa chỉ: số 14, đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 06/08/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.