CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (INN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 28/05/2019. Khi đến mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp – Lô 3 – CN3 – Khu công nghiệp Ngọc Hồi – xã Ngọc Hồi – huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.