CTCP Tư vấn đầu tư IDICO (INC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        05/09/2014

- Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2014

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO, địa chỉ: Lầu 6, 151 Ter, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.