IN4: Ngày GDKHQ chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (40%)

 

CTCP In số 4 (IN4 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2019

Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền            

Tỷ lệ thực hiện: 40% (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

Ngày thanh toán: Ngày 09/08/2019

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In số 4 (Phòng Kế toán) từ ngày 09/08/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu