Công ty cổ phần In Hàng không (IHK – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Thời gian thanh toán: 28/7/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần In Hàng không vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/7/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.     

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.