Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 50% ( người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Cổ phiếu phát hành cho cổ  đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:50 cổ đông A sẽ được nhận thêm 59,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty mua lại với giá 10.000 đồng làm cổ phiếu quỹ. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 59 cổ phiếu mới và 5.000 đồng tiền mặt.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình giấy chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần).

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.