CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Hóa Chất Việt Trì bắt đầu từ ngày 10/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.