HVH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 22/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông trong thư mời

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu