CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019

- Tỷ lệ thực hiện:             10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện:      29/03/2019

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 29/03/2019. Người sở hữu đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.