Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần (HUG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

-     Ngày thanh toán : 04/05/2018                               

-     Địa điểm thực hiện:

       + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

       + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần. Địa chỉ tại số 8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.