CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/02/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/02/2019. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo: chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.