Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (HTV– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 12%  (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: 27/10/2017.
- Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/10/2017 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.