CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 29/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long, Lô 46, đường 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 29/08/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.