CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (700 đồng/ cổ phần).

- Thời gian thanh toán: 27/08/2014

- Địa điểm thanh toán:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 27/08/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.