HRB: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại 

Mã chứng khoán: HRB 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:12/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14h00 ngày 25/03/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội. -  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu