CTCP Harec Đầu tư và Thương Mại (HRB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ 29/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.