HQC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch, định hướng trong năm 2016; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu