HPP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)


CTCP  Sơn Hải Phòng (HPP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 10/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu