HPB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (15%)

 

Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Nội dung cụ thể:

1.  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/04/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP - 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng giấy ủy quyền hợp lệ. 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu