Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (HOT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2018

- Lý do và mục đích:   Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 04/06/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thủ quỹ Công ty, số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 04/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.