CTCP Hanel Xốp nhựa (HNP- UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:     17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Thời gian thực hiện:  28/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa, địa chỉ: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 28/01/2019, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận cổ phần.

Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.