HNKD15298: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước Hà Nội

- Mã chứng khoán: HNKD15298

- Loại chứng khoán: TPCQDP

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.400 đồng

- Ngày thanh toán: 25/11/2019

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu