HNI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần May Hữu Nghị

Mã chứng khoán: HNI 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2020 (Nếu thay đổi công ty sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Nhà hàng Windsor Plaza Lầu 6.

- Nội dung họp: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu