Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/05/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.