CTCP Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – Vnsteel (HMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (2.500đ/cp)

- Thời gian thực hiện: 30/05/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh –Vnsteel bắt đầu từ ngày 30/05/2019 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ sáu; giờ làm việc: sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h30-17h). Địa chỉ Công ty: Lầu 2- Tòa nhà HMC Tower-193 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Khi nhận cổ tức yêu cầu xuất trình:

+     Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đến nhận cổ tức.

+     Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.