Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/05/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 15/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.