CTCP Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 2 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.