CTCP Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.