Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 03/02/2016

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại điều lệ Công ty.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.