Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm đợt 1 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 29/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:  

 + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang - số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang vào các ngày từ ngày 29/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.